Консултантски услуги в областта на акцизното, митническото, данъчното, търговското и трудово законодателство

ТАКСЛЕГАЛ КОНСУЛТ

Виж услугите

ЗА ТАКСЛЕГАЛ КОНСУЛТ

Дружеството “ТаксЛегал Консулт” ЕООД е създадено през 2011 година.

Екипът ни разполага с експерти и юридически консултанти, прижежаващи задълбочени познания и богат професионален опит в областта на акцизното, митническото, данъчното, търговското и трудово законодателство. Дружеството работи и с адвокати притежаващи процесуален опит и познания, които да допринесат за успешното приключване на възникналите търговски и административни спорове.

КАКВО НИ ОТЛИЧАВА

Екип със задълбочени познания в областта

Комплексни и професионални консултации

Тясно сътрудничество с администрации и браншови сдружения

ЗАЯВИ
ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБУЧЕНИЕ

Напред

СВЪРЖИ СЕ
С НАС ЗА
КОНСУЛТАЦИЯ

Напред