Митническо законодателство

Екипът ни разполага с адвокати с богат опит и познания в областта на митническото право. Работим с широк кръг от специалисти и в тясно сътрудничество с митническата администрация, с представители на транспортни, спедиторски и куриерски предприятия.

За Вашата търговска дейност предоставяме следните услуги:

  • Консултации и представителство във връзка с издаване на разрешения от митническите органи за ползване на специални режими – активно или пасивно усъвършенстване, временен внос или специфична употреба, митническо складиране;
  • Разрешаване на спорове относно възникване, обезпечаване и погасяване на митническо задължение;
  • Изготвяне на необходимите документи  при осъществяване на лицензионни и разрешителни процедури, при подаване на заявления за разрешение за общо обезпечение или намаляне равнището на обезпечението;
  • Получаване на Обвързваща тарифна информация и Обвързваща информация за произхода;
  • Получаване на разрешение за одобрен икономически оператор, включително анализ на вътрешната организация на дружеството и съдействие преди и след подаване на заявление за получаване на разрешение;
  • Защита пред националните съдилища, както и пред вропейските съдилища и институции в случай на извършване на последващ контрол и ревизии, издаване на решения за определяне на по – високи държавни вземания, спорове относно митническата стойност, тарифиране и произход на стоките, издадени наказателни постановления за митнически нарушения за определяне на глоби и имуществени санкции;