ОБУЧЕНИЯ

В динамиката на променящото се данъчно, админисктративно и търговско законодателство е от особено значение поддържането и повишаването на квалификацията на служителите, пряко ангажирани с ръководството и управлението на икономическите субекти. Стремежът ни е да задоволяваме потребностите на съвременния бизнес с цел намаляване на рисковете от неточно изпълнение на задълженията в реална бизнес среда.

Предлагаме различни форми на обучение в областта на акцизното, митническото, данъчното и търговско законодателство, като:

  • Организираме обучителни мероприятия по актуални теми;
  • Провеждаме семинари и обучения по заявки на клиенти с цел отговаряне на специфични за тях потребности – вътрешнофирмени обучения. При тези обучения се съобразяваме изцяло с конкретните предпочитения на заявителя за място на провеждане, теми и лектори.

Наши лектори са утвърдени експерти от областта на данъчното и административно законодателство, както и консултанти и практици с доказан професионален опит и стаж.