ЗА НАС

Дружеството “ТаксЛегал Консулт” ЕООД разполага с екип от адвокати и експерти със задълбочени познания и богат професионален опит в областта на акцизното, митническото, данъчното, търговското и трудово законодателство. Адвокатите ни ще допринесат за успешното приключване на възникналите търговски и административни спорове.

В стремежа си да отговорим на изискванията на търговците в съвременната бизнес среда, предоставяме  консултации, изготвяме становища и анализи, с цел разрешаване на въникнали спорове с приходните администрации в страната, както и за издаване на разрешителни и лицензи, обслужващи дейността на клиентите ни. В работата си “ТаксЛегал Консулт” ЕООД разчита на доброто сътрудничество с митническата и данъчна администрации, както и с браншови и професионални сдружения.

С цел обслужване интересите на клиентите ни и запознаването им с актуалните изменения в законодателството, дружеството ни организира и обучителни мероприятия. Лектори в тях са утвърдени специалисти, консултанти и представители на ведомства, пряко ангажирани със създаването и прилагането на законодателството в съответните области.