ЗА НАС

Дружеството “ТаксЛегал Консулт” ЕООД е създадено през 2011 година.

Екипът ни разполага с експерти и юридически консултанти, прижежаващи задълбочени познания и богат професионален опит в областта на акцизното, митническото, данъчното, търговското и трудово законодателство. Дружеството работи и с адвокати притежаващи процесуален опит и познания, които да допринесат за успешното приключване на възникналите търговски и административни спорове.

В стремежа си да отговорим на високите изисквания на търговците в съвременната бизнес среда, предоставяме услуги и консултации, с цел разрешаване на реално въникнали спорове, както и за издаване на разрешителни и лицензи, обслужващи дейността на клиентите ни. В работата си екипът на “ТаксЛегал Консулт” ЕООД разчита на доброто сътрудничество с митническата и данъчна администрации, както и с браншови и професионални сдружения.

С цел обслужване интересите на клиентите ни и запознаването им с актуалните изменения в законодателството, дружеството ни организира и обучителни мероприятия. Лектори в тях са утвърдени специалисти, консултанти и представители на ведомства, пряко ангажирани със създаването и прилагането на законодателството в съответните области.