С обявяване на извънредно положение в страната на 13.03.2020 г., за всеки работодател, в по-малка или по-голяма степен, стана актуален въпроса за възможностите, с които разполага по отношение на служителите, останали без работа или със силно занижен обем от работа…

повече информация